Vidaus tvarkos taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Sanatorija „Gradiali“ (toliau – sanatorija) – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, reabilitacinio gydymo, sveikatinimo ir grožio paslaugos. Taip pat organizuojamos konferencijos, šventės bei kiti renginiai.
 2. Sanatorijos operatorius (toliau – operatorius) – UAB „Sveikatos uostas“ (reg. adresas Vanagupės g. 15, Palanga, įm. k. 303997416) ir UAB „Palangos Žvorūnė“ (reg. adresas Vanagupės g. 15, Palanga, įm. k. 152679144).
 3. Sanatorijos svečias – kiekvienas asmuo, esantis sanatorijos teritorijoje.
 4. Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato sanatorijos svečių pareigas ir teises naudojantis sanatorijos paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 5. Šios taisyklės yra privalomos visiems sanatorijos svečiams.
 6. Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 7. Kiekvienas svečias, registruodamasis sanatorijoje, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 8. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako sanatorijoje užsiregistravęs asmuo.
 9. Sanatorijos personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, prieštarauja viešajai tvarkai bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
 10. Asmenims, kurie nesutinka laikytis sanatorijos taisyklių, sanatorijos paslaugos nėra teikiamos.
 11. Sanatorijos patalpose draudžiama lankytis nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvaigusiems asmenims dėl jų pačių ar kitų asmenų saugumo. Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, personalas turi teisę be sumokėto paslaugos mokesčio kompensacijos išprašyti iš Sanatorijos patalpų, palydėti iki Svečio kambario ar, konfliktiniu atveju, iškviesti policiją ar kitas kompetentingas institucijas.
 12. Svečias, apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių ar narkotinių medžiagų ar esantis netinkamos sveikatos būklės, negali naudotis sanatorijoje teikiamomis paslaugomis ir procedūromis (pavyzdžiui: maudytis baseinuose bei naudotis pirtimis ar kitomis baseinų ir pirčių zonos paslaugomis, eiti į masažo procedūrą). Įvykus nelaimingam atsitikimui ar sutrikus svečio sveikatos būklei, visa atsakomybė tenka svečiui, svečias neturi teisės bei pagrindo reikalauti atsakomybės ir žalos atlyginimo iš Sanatorijos Gradiali.
 13. Sanatorijos administracija turi teisę pašalinti iš teritorijos svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia sanatorijos taisykles.
 14. Saugumui užtikrinti sanatorijos bendro naudojimo patalpos ir erdvės stebimos vaizdo kameromis.
 15. Sanatorijos svečias privalo atlyginti padarytą žalą sanatorijos turtui bei tretiesiems asmenimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

Apmokėjimo už paslaugas tvarka

 1. Sanatorijos kainas nustato operatorius.
 2. Operatorius turi teisę pakeisti sanatorijos paslaugų sąrašą ir įkainius be išankstinio įspėjimo.
 3. Teisę naudotis sanatorijos teikiamomis paslaugomis svečias įgyja tik sumokėjęs už paslaugas.
 4. Už apgyvendinimo paslaugas svečias sumoka iš anksto arba atvykimo dieną.
 5. Už paslaugas sanatorija pasilieka teisę prašyti sumokėti avansą – iki 50 proc. užsakomos paslaugos sumos.
 6. Už grožio ir gydomąsias bei sveikatinimo paslaugas svečias privalo sumokėti prieš procedūras arba įtraukti mokėtiną sumą į kambario sąskaitą.
 7. Už laisvalaikio inventoriaus paslaugas svečias privalo susimokėti prieš pradedant juo naudotis, atskirais atvejais – įtraukiant mokėtiną sumą į kambario sąskaitą. Sanatorija pasilieką teisę neteikti paslaugų, už kurias nėra apmokėta.
 8. Sanatorija pasilieka teisę negrąžinti apmokėjimo už apgyvendinimo paslaugas, jeigu jos buvo atšauktos likus mažiau negu 72 val. iki atvykimo dienos 15 val.
 9. Administraciniai mokesčiai, kainos už papildomas paslaugas ir padarytos žalos įkainiai nustatyti šių taisyklių priede (Administraciniai mokesčiai).

Kuponai

 1. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.
 2. Dovanų kuponų galiojimo terminas nėra pratęsiamas.
 3. Rezervavus paslaugas su dovanų kuponu ir jomis nepasinaudojus bei neatšaukus likus daugiau kaip 72 val., dovanų kuponas laikomas panaudotu.

Darbo ir ramybės laikas

 1. Sanatorija dirba visą parą.
 2. Nuo 23.00 val. iki 6.00 val. sanatorijoje yra ramybės laikas. Jis gali būti keičiamas tik sanatorijos administracijai leidus. Ramybės laiku negalima triukšmauti ar kitaip trikdyti sanatorijos svečių.

Vaikai

 1. Vaikas – asmuo iki 16 metų.
 2. Vaikai paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą bei šių taisyklių laikymąsi.
 3. Visišką atsakomybę už vaikų iki 16 metų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai arba lydintys pilnamečiai asmenys. Vaikai iki 16 m. į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie atsako už jų saugumą ir gyvybę.

Augintiniai

 1. Sanatorijoje svečiai su augintiniais nepriimami.

Vieta automobilio stovėjimui

 1. Sanatorijos svečiams vieta automobilio stovėjimui Sanatorijos aikštelėje yra nemokama.
 2. Sanatorijos aikštelė nėra saugoma, todėl Sanatorija neatsako už Svečių transporto priemonių, juose esančių daiktų ir / ar gyvūnų saugojimą.
 3. Sanatorijoje važinėti transporto priemonėmis galima tik tam skirtais keliais. Parkuoti automobilius ant žolės griežtai draudžiama.

Svečių apgyvendinimas

 1. Sanatorijos svečiai atvykimo dieną priimami nuo 15.00 val., išvykimo dieną išregistruojami iki 12.00 val.
 2. Sanatorijos svečiams norint sutrumpinti savo viešnagės laiką, taikomas pusės kitos paros kainos mokestis, nepriklausomai nuo to, kiek dienų trumpinamas viešnagės laikas.
 3. Sanatorijos svečiams norint prailginti viešnagės laiką, t. y., pasirinkti vėlyvą išvykimą, tačiau ne vėliau, kaip iki 19 val., taikomas mokestis – 10 Eur/val. Šiuo atveju viešnagės laiką galima pailginti tik esant laisviems kambariams,
 4. Sanatorijos svečiams norint atvykti anksčiau, taikomas valandinis mokestis – 10 Eur./val.
 5. Svečias, gyvenantis sanatorijoje, turi sumokėti Palangos miesto mokestį t. y., asmeniui taikomas svečio apsilankymo dienomis galiojantis miesto mokestis.
 6. Registracijos metu svečias turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti Svečio registracijos kortelę bei kitus reikalingus dokumentus.
 7. Sanatorijos kambariuose ir kitose Sanatorijos patalpose esantys daiktai yra Sanatorijos nuosavybė, todėl svečias neturi teisės jų pasiimti išvykdamas, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones.
 8. Kambariuose gali apsistoti tik sanatorijos registratūroje įsiregistravę asmenys. Svečiai turi sumokėti už visus faktiškai kambaryje gyvenančius asmenis. Nepranešus administracijai apie papildomai kambaryje gyvenančius asmenis, taikomas administracinis mokestis – 200 Eur. asmeniui.
 9. Išvykdamas svečias privalo grąžinti personalui sanatorijos suteiktą inventorių. Sugadinus, pametus ar kitaip jį praradus, svečias privalo atlyginti inventoriaus vertę. Pametus magnetinį raktą taikomas 11 Eur administracinis mokestis.
 10. Svečiai asmeniškai atsako už kambaryje ar kitose Sanatorijos patalpose paliktus daiktus ar asmeninę nuosavybę. Svečiai turi galimybę naudotis viešbučio kambaryje esančiu seifu ir jame palikti brangius ir vertingus daiktus viešnagės metu. Kambariuose esančio seifo turinys Sanatorijai nėra žinomas ir Sanatorija neatsako už seife paliktų daiktų išsaugojimą, dingimą, trūkumą ar atsitiktinį sugadinimą.
 11. Svečias, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą, nedelsdamas (per 1 valandą nuo įvykio pastebėjimo ar įvykimo) turi pranešti apie tai Sanatorijos registratūrai, nurodant įvykio vietą ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
 12. Sanatorijoje rastus Svečių daiktus jiems išvykus Sanatorija įsipareigoja saugoti 30 dienų ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį. Rašytinius Svečio prašymu Svečiui priklausantys daiktai gal būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei Svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Sanatorijoje.
 13. Sanatorijos patalpose yra griežtai draudžiama rūkyti. Administracinis mokestis už rūkymą balkonuose, kambariuose ir viešose erdvėse – 100 Eur. asmeniui. Sanatorijos svečių saugumui užtikrinti visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.
 14. Rūkyti galima tik tam specialiai įrengtose rūkymo zonose, esančiose šalia Sanatorijos.
 15. Viešbučio kambariuose draudžiama naudoti laikyti greitai sprogstančias medžiagas, fejerverkus, kitas pirotechnikos priemones, naudoti smulkius įvairiaspalvio popieriaus skridinėlius („konfeti“), šaltas ugneles.
 16. Viešbučio kambariuose draudžiama palikti įjungtus elektros prietaisus.
 17. Sanatorijos kambariai yra tvarkomi kasdien nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
 18. Sanatorijos patalynė keičiama kas tris dienas, rankšluosčiai ir chalatai keičiami kasdien svečiui pageidaujant.
 19. Rezervavęs kambarį(-ius) asmuo atsako už visų kambaryje gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi.
 20. Draudžiama įsinešti į Sanatorijos teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Draudžiama įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais Sanatorijos administracija kviečia policiją.
 21. Prireikus greitosios medicinos pagalbos svečiai privalo skambinti Nr. 112 arba kreiptis į registratūrą.

Maitinimo paslaugos

 1. Pusryčiai sanatorijoje teikiami nuo 7.30 val. iki 10.00 val.
 2. Pietūs sanatorijoje teikiamai nuo 12.30 val. iki 14.30 val.
 3. Vakarienė sanatorijoje teikiama nuo 17.00 val. iki 19.00 val.
 4. Operatorius, priklausomai nuo sezoniškumo ar nenumatytų aplinkybių, pasilieka teisę keisti pusryčių, pietų ir vakarienės pateikimo laiką.
 5. Išvykstant iki 7.30 val., svečiui pageidaujant, pateikiamas maisto davinys. Svečias apie ankstyvą išvykimą turi informuoti sanatorijos registratūrą prieš dieną iki 18.00 val.
 6. Tuo atveju, jeigu svečias neturi jokios galimybės gauti jam priklausantį maitinimą (pvz., vėlyvo atvykimo atveju, išskirtiniais atvejais – vykstant į ekskursijas ar pan.), svečiui pageidaujant, jam suteikiamas maisto davinys. Svečias apie šį poreikį turi informuoti Sanatorijos registratūrą ne vėliau kaip likus 12 val. iki artimiausio maitinimo pradžios termino.
 7. Maisto rinkinį išsinešimui sudaro šalti užkandžiai: sūrio, mėsos, duonos, pieno produktai, vaisiai, vanduo ir gaivusis gėrimas.
 8. Sanatorijos svečiams išsinešti maistą iš savitarnos restorano yra draudžiama (išskyrus cukriniu diabetu sergančius klientus).

Gydomosios ir grožio paslaugos

 1. Sanatorijos svečias procedūros laiką ir pačią procedūrą gali pakeisti nemokamai vieną kartą. Vėliau taikomas 5 Eur. administracinis mokestis už vienos procedūros keitimą.
 2. Sanatorijos svečiui pakarotinas vizitas pas gydytoją ir gydymo plano keitimas yra nemokamas. Tolimesni pakartotiniai vizitai ir gydymo plano keitimai yra mokami. Vieno vizito kaina – 9,00 Eur.
 3. Sanatorijos svečias procedūros rezervaciją atšaukti gali ne vėliau nei likus 3 val. iki procedūros pradžios. Laiku neatvykus į procedūrą ir iš anksto nepranešus pinigai negrąžinami.
 4. Sanatorijos personalas turi teisę nepriimti kliento ir neatlikti procedūros, jei svečias vėluoja daugiau nei 5 min.
 5. Už nepanaudotas neatšauktas paslaugas pinigai negrąžinami.
 6. Apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenims gydomosios ir grožio paslaugos neteikiamos.

SPA erdvės paslaugos

 1. Baseinų ir pirčių erdvės darbo laiką nustato operatorius.
 2. Į baseinų ir pirčių erdvę svečias gali įeiti su magnetine (kambario) kortele, išduota registratūroje.
 3. Už baseinų ir pirčių erdvėje ir drabužinėje paliktus daiktus operatorius neatsako.
 4. Svečiai baseinų ir pirčių erdvėje privalo dėvėti neslidžią avalynę (su viešbučio kambariuose išduodamomis šlepetėmis į baseinų, pirčių erdves eiti draudžiama).
 5. Svečiai baseinų ir pirčių erdvėje privalo laikytis higienos reikalavimų:
  • įeinant į baseinų ir pirčių erdvę ir išeinant iš jos privaloma nusiprausti duše;
  • prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše;
  • baseinų ir pirčių erdvės svečiai privalo įsitikinti, kad jų sveikatos būklė ir fizinės galimybės leidžia naudotis teikiamomis paslaugomis. Svečiai patys atsako už savo sveikatos būklę naudojantis baseinų ir pirčių erdvės paslaugomis;
  • baseinų ir pirčių erdvės paslaugomis draudžiama naudotis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenims;
  • poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti rankšluostį (prašyti baseino personalo), o chalatus kabinti jiems skirtoje vietoje – ant pakabų;
  • šiaurės saunoje su garu bei Himalajų druskos pirtyse privaloma pasitiesti higieninį paklotą (pvz. rankšluostį ar kt.);
  • į šiaurės sauną su garu bei Himalajų druskos pirtis eiti be šlepečių.
 6. Svečiams baseinų ir pirčių erdvėje draudžiama:
  • į baseinus ir pirtis neštis bei naudoti asmenines kosmetikos bei higienos priemones (pvz.: skutimosi, depiliacijos priemones, naudoti kaukes, šveitiklius);
  • pirtyse naudoti savo užpilus, ekstraktus, kosmetikos priemones ir vantas;
  • po baseino ir pirčių erdvę nešioti kėdes, gultus, staliukus;
  • įsinešti gėrimus bei maistą;
  • spjaudyti ant grindų ir į vandenį;
  • pilti į baseinus įvairius skysčius, dėti į vandenį nešvarius daiktus;
  • rūkyti;
  • neštis stiklinę tarą į baseinų ir pirčių erdvę;
  • šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, bėgioti, laipioti įvairiomis konstrukcijomis, triukšmauti, melagingai šauktis pagalbos, ignoruoti baseino prižiūrėtojo perspėjimus;
  • plaukioti netvarkingai, trukdant kitiems lankytojams;
  • įlipti ir išlipti iš baseinų ne tam skirtose vietose;
  • triukšmauti ar kitaip trukdyti kitų svečių poilsio laiką baseinų ir pirčių erdvėse;
  • šiukšlinti, šlapintis, tuštintis ar kitokiu būdu teršti vandenį, persirengimo patalpą ir kitas baseinų bei pirčių erdves;
  • kramtyti kramtomąją gumą;
  • lankytis sergantiems infekcinėms, virusinėms ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei;
  • lankytis su gyvūnais;
  • važiuoti su vaikiškais vežimėliais į baseinų ir pirčių erdvę;
  • užimti gultus bei krėslus paliekant chalatus bei rankšluosčius (ilgiau negu 20 min.). Personalas turi teisę juos nuimti ir pakabinti ant kabyklos.
 7. Vaikai iki 16 metų į baseinų ir pirčių erdvę įleidžiami tik prižiūrimi lydinčių asmenų, kurie atsako už jų saugumą bei viešosios tvarkos laikymąsi.
 8. Svečiai su vaikais iki 16 metų baseinų ir pirčių erdvėje laukiami iki 20:00 val.
 9. Nuo 20:00 val. baseinų ir pirčių erdvėje – ramybės laikas, lankytis gali tik 16 m. ir vyresni asmenys.
 10. Svečias, padaręs žalą sanatorijos priklausančiam turtui, svečių turtui ir jų sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai ar negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 11. Svečias, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti įspėtas arba jo pareikalauta tuoj pat palikti baseinų ir pirčių zoną, taip pat svečiui gali būti skirta piniginė bauda bei uždrausta lankytis baseinų ir pirčių erdvėje visam laikui.

Vaikų žaidimo kambario paslaugos

 1. Sanatorijoje yra įrengtas vaikų žaidimų kambarys. Suteikdama šią paslaugą Sanatorija neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai.
 2. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką žaidimų kambaryje, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti žaidimų kambaryje bei žaisti jame kartu su kitais vaikais.
 3. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai, todėl už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką žaidimų kambaryje, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam vaiką žaidimų kambaryje.
 4. Žaidimų kambario taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus žaidimų kambaryje.
 5. Visišką atsakomybę už vaikų, esančių žaidimų kambaryje, sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai arba vaiką lydintys pilnamečiai asmenys.
 6. Vaikų žaidimų kambario administratorius (kai dirba) gali atsisakyti priimti vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina žaidimų kambario inventorių, žaloja kitus žaidimų kambaryje esančius vaikus.

Priešgaisrinė sauga

Sanatorijos svečias kilus gaisrui turi:

 1. nedelsdamas pranešti apie tai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112 ir sanatorijos registratūrai tel. 90 arba  +370 667 22801;
 2. įsidėmėti kambaryje esantį evakuacijos planą, kuriame nurodomi evakuaciniai išėjimai;
 3. pasitraukti iš pavojingos zonos ir veikti pagal sanatorijos personalo arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodymus.

Baigiamieji nuostatai

 1. Svečių pamesti ir darbuotojų ar kitų svečių surasti daiktai yra perduodami registratūrai.
 2. Sanatorija rastus (paliktus) svečių daiktus įsipareigoja saugoti 30 dienų nuo svečio išvykimo dienos. Higienos priemonės, apatinis trikotažas ir kiti panašūs daiktai nėra saugomi ir išvykus svečiui utilizuojami.
 3. Rašytiniu svečio prašymu sanatorijoje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo išlaidas.
 4. Svečias, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą, turi nedelsiant, ne ilgiau kaip per 1 val., pranešti apie tai sanatorijos registratūros darbuotojui, nurodyti įvykio vietą, laiką ir aplinkybes.
 5. Operatorius neatsako už svečių asmeninius daiktus, paliktus sanatorijos teritorijoje.
 6. Sanatorijos personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.

Administraciniai mokesčiai

PažeidimasMokestis, Eur
Už nustatytą kiekvieną rūkymo atvejį balkone, kambariuose ir sanatorijos viešose erdvėse100,00
Pametus magnetinį raktą11,00
Ne vietoje pastačius automobilį100,00
Nepranešus administracijai apie papildomai kambaryje gyvenantį asmenį (taikoma kiekvienam asmeniui, apie kurį nepranešta)200,00
Pirtyse naudojant savo užpilus, kosmetikos priemones ir vantas
50,00
Į baseinų ir pirčių erdves atsinešant maistą ir / ar gėrimus
50,00
Sanatorijos patalpose spjaudant ant grindų ar į vandenį
100,00
Baseinų ir pirčių erdvėse pilant įvairius skysčius į vandenį
100,00
Šokinėjant į vandenį nuo baseino kraštų, bėgiojant, laipiojant įvairiomis konstrukcijomis, triukšmaujant, melagingai šaukiantis pagalbos, ignoruojant baseino prižiūrėtojo perspėjimus baseinų ir pirčių erdvėse
50,00
Šiukšlinant, šlapinantis, tuštinantis ar kitokiu būdu teršiant vandenį, persirengimo ir kitas patalpas ar kitas baseinų ir pirčių, sanatorijos erdves
500,00
Sanatorijos erdvėse naudojant pirotechnikos priemones
500,00

Papildomų paslaugų kainynas

PaslaugosKaina, Eur
Už ankstyvą atvykimą, 1 val. kaina10,00
Už vėlyvą išvykimą, kai išvykstama iki 19 val., 1 val. kaina10,00
Už vėlyvą išvykimą, kai išvykstama po 19 val.Pusė kitos paros kambario kainos
Už procedūros ir laiko keitimą (pirmas kartas nemokamas)5,00
Už pakartotinį vizitą pas gydytoją bei gydymo plano keitimą10,00

Žalos atlyginimo įkainiai

Sugadintas inventoriusKaina, Eur
Dieninės užuolaidos87,00-232,00
Naktinės užuolaidos101,00-290,00
Lovatiesė DBL57,00-171,00
Lovatiesė SNGL29,00-87,00
Lovos čiužinys DBL43,00-129,00
Lovos antčiužinis DBL8,00-24,00
Lovos antčiužinis SNGL5,00-15,00
Antklodė SNGL8,00-24,00
Pagalvė5,00-15,00
Spintelė prie lovos80,00-100,00
Šviestuvai prie lovos35,00-55,00
Sofa-lova29,00-160,00
Komoda350,00-380,00
Spinta420,00-460,00
Chalatas17,00-51,00
Vaikiškas chalatas13,00-39,00
Stiklinė3,00
Taurė4,00
Puodelis3,00
Lėkštė8,00-12,00
Telefono aparatas25,00-116,00
Seifas65,00-85,00
Televizorius130,00-155,00
Televizoriaus pultelis25,00-35,00
Televizoriaus laikiklis45,00-55,00
Televizoriaus staliukas120,00-135,00
Kondicionierius75,00-250,00
Kondicionieriaus pultelis35,00-45,00
Dūmų detektorius35,00-45,00
Raktų kortelės laikiklis85,00-95,00
Rozetė15,00-25,00
Mikrobangų krosnelė90,00-120,00
Šaldytuvas125,00-135,00
Virdulys13,00-39,00
Kavos aparatas80,00-110,00
Kėdė46,00-138,00
Pakaba3,00
Šiukšlių dėžė35,00-45,00
Vaza15,00-25,00
Paveikslas33,00
Stalinė lempa25,00-35,00
Rašomasis stalas174,00
Valgomasis stalas350,00-390,00
Staliukas180,00-220,00
Kojų kilimėlis2,00-6,00
Kiliminė danga15,00-160,00
Veidrodis kambaryje58,00
Veidrodis vonioje73,00
Kosmetinis veidrodis25,00-35,00
Vonios stiklo pertvara275,00
Plaukų džiovintuvas55,00-65,00
Rankšluosčių džiovintuvas (šildomas gyvatukas)180,00-250,00
Dušo galvutė35,00-45,00
Kriauklė80,00-120,00
Vandens maišytuvas125,00-145,00
Muilo dozatorius35,00-45,00
Vonios rankšluostis4,00-12,00
Rankų rankšluostis3,00-9,00
Pirties rankšluostis9,00
Lauko baldas – kėdė35,00-45,00
Lauko baldas – stalas30,00-55,00

Ramaus ir malonaus poilsio